Voor wie geschikt

Bij gezonde mensen zijn lichaam en geest in balans. Mocht er een verstoring optreden dan heeft het lichaam zelf een groot herstellend vermogen.

In de hectiek van de dag, vergeten we vaak ons zelf. Oorzaken als b.v.: werkdruk, grote veranderingen, ingrijpende gebeurtenissen, psychische problemen, foutieve (werk)houding of verkeerde voeding kunnen er voor zorgen dat er blokkades optreden.
In feite wordt de energiehuishouding verstoord door de emoties die met dergelijke gebeurtenissen gepaard gaan.
Het lichaam is niet meer in staat zichzelf te herstellen, waardoor er psychische en/of lichamelijke klachten ontstaan die duidelijk aanwezig zijn, moeilijk concreet te benoemen en niet te verklaren zijn.
Mensen geven aan dat ze “er door heen zitten”, niet uitgerust raken, uitgeblust zijn of een groot gebrek aan energie ervaren. Dit gaat veelal gepaard met lichamelijke klachten; met als gevolg dat ze niet meer in staat zijn optimaal te functioneren.

Naast de groep mensen met een verstoorde energiehuishouding hebben we ook te maken met mensen met lichamelijke klachten ten gevolge van lichamelijke inspanning.
Bij deze groep wil ik de lichamelijke conditie verbeteren en de nadelige gevolgen van hun inspanning wegnemen of verzachten. Afvalstoffen worden uit de spieren gemasseerd, vermoeidheids-
verschijnselen teruggedrongen en de kans op blessures verkleind (preventie).

Voor al deze mensen -en ook voor alle mensen die dit voor willen blijven- kan mijn praktijk uitkomst bieden.