Voetreflexologie

Voetreflexologie gaat uit van de eenheid van lichaam en geest.
De gedachte erachter is dat ‘ziek zijn’ het signaal is van een verstoorde harmonie in die eenheid. Door de behandeling kunnen verstoringen die zich in het lichaam hebben gevormd, worden opgeheven.

Organen, beenderen en weefsels hebben alle een reflexpunt op de voet.
Bij een verstoring kan dit tijdens en na de behandeling merkbaar zijn, o.a. door het ontstaan van pijn, prikkelingen, jeuk, verandering van de huid (eelt, transpiratie) en kleurverschil. De punten waar deze gevoelens ontstaan geven aan dat er verstoringen zijn in de energiestroom naar het corresponderende orgaan of lichaamsdeel.
Wanneer deze verstoringen zijn opgeheven kan het lichaam in staat zijn zichzelf te genezen.

Ik behandel niet alleen dat gedeelte van de voeten waar zich de klacht of de pijn bevindt, maar beide voeten helemaal en op die manier de ‘mens als geheel’.

Tijdens/na de behandeling wordt er een overzicht gemaakt om een indruk te krijgen waar de harmonie verstoord is en waar (de volgende keer) extra aandacht aan kan worden gegeven.

Voetreflex kan zowel apart als in combinatie met een klassieke-, ontspannings- of energetische massage worden gegeven.