Tarieven

Ter kennismaking: eerste consult inclusief intake 50% korting.

Dit geld zowel voor een Psycho-energetisch consult als voor een Massage.

Tijdens deze kennismaking wordt er een zogenaamd “plan van aanpak” opgesteld.
Hierbij wordt gekeken welke begeleidingsvorm het beste bij u past en welke middelen in uw geval ingezet zouden kunnen worden met de daarvoor geldende tarieven.

Ik heb er bewust voor gekozen niet onder de “paraplu” van de zorgverzekeraars te vallen.
In de periode van resessie en bezuinigingen treffen helaas ook de zorgverzekeraars hun maatregelen.
Veel vergoedingen worden naar beneden bijgesteld of zelfs geheel uit het basispakket geschrapt. Velen komen dan ook voor een vergoeding niet (meer) in aanmerking of hebben na enkele bezoeken hun maximale vergoeding reeds bereikt.

Mede omdat ik deze weg ben ingeslagen en mij zodoende niet aan alle opgelegde en vaak onnodige verplichtingen moet houden, kan ik mijn uurtarief -in vergelijking tot collega”s- relatief laag houden.
Mocht u het op prijs stellen deze van te voren te willen weten; dan breng ik u hiervan gaarne op de hoogte.

In overleg is huisbezoek mogelijk.