Energetische massage

Klachten en symptomen worden gezien als signalen, iets dat je aandacht vraagt.

Dat houdt in dat de massage niet alleen fysiek gericht is, maar dat er ook aandacht gegeven wordt aan alle andere aspecten van het mens-zijn zoals: geest, emoties, je zelfbeeld, je wereldbeeld, je sociale contacten. Ik ga er vanuit dat er altijd een wisselwerking is tussen lichaam en geest.

Een goede massage staat of valt bij de kwaliteit van de aanraking.

“Masseren doe ik niet alleen met mijn handen, maar met mijn hele lichaam, mijn hele wezen.
Als ik tot de kern van het probleem weet door te dringen en klachten op zielsniveau weet te benaderen wordt het mogelijk de klachten letterlijk en figuurlijk bij de wortel aan te pakken.
Als iemand zicht heeft waar zijn spanningen(klachten) vandaan komen kan hij/zij zichzelf helen.
Het gaat erom deze te herkennen, erkennen en ze te aanvaarden als deel van jezelf. Op dat moment vindt er heling plaats.”

Daarvoor is een holistische visie vereist en zijn andere vaardigheden noodzakelijk. Technische bekwaamheid en kennis van de menselijke anatomie alleen is niet voldoende.

Deze benadering probeer ik vanuit mijn achtergrond als psycho- energetisch therapeut in elke massagebehandeling toe te passen om zodoende met meer “diepgang” te masseren.
Blokkerende energie wordt vrijgemaakt, afgevoerd en lichaamsenergie verdeeld.

Mensen doen nieuwe energie op.